Print this page
Styre

Styreleder
Sigrun H. Bock
   22 29 85 76 / 95 12 40 56 / shans-bo@online.no

Sekretær
Kjersti Holm
   90 55 54 19 / nsmk.mail@gmail.com

Kasserer
Arild Moldskred
   98 23 55 36 / arild.moldskred@samlerhuset.no

Materialforvalter
Jan Thore Løchen
   90 85 63 01 / jan.thore@lochen.com

Uniformsansvarlig
Janicke Butenschøn
   90 83 41 11 / butenschon@hotmail.com
Mirjam Hamnen
   93 25 94 74 / mhamnen@online.no

Tillitsvalgt for medlemmene
Anne Kristine Duedahl
Hauk Adrian Norum Sitre

Festkomite
<åpen posisjon>

Loppemarked
Loppesjef
   Sverre Aastorp
    90 72 90 25 / Sverre@aastorp.no
Loppetelefonen / e-post
    Er kun i bruk tirsdag-søndag i loppeuka
    45 77 43 35 / loppa@nsmk.no