Print this page

NSMK er egentlig flere korps
c

Hovedkorpset
Hovedkorpset har medlemmer i alderen 12-19 år (ungdoms- og videregående-skole)

Juniorkorpset
Juniorkorpset har medlemmer i alderen 10-12 år (5-7 klasse).

Aspirantkorps 2
Aspirantkorps 2 har medlemmer i alderen 9 år (4 klasse).

Aspirantkorps 1
Aspirantkorps 1 har medlemmer i alderen 8 år (3 klasse).

Aspiranter
Aspiranter er de ynkste medlemmene, fra de starter om høsten frem til første fellesøvelse samme høst. Du får instruksjon og instrumentlære på det instrumentet du har valgt.