Nordstrandskolenes Musikkorps • NSMK •
Neste loppemarked er 7. og 8. mai 2022, Nordstrand skole
 • Om..    • Bli med i NSMK    • Grasrotandel    • Aktiviteter våren 2020    • Turer    • Korpsene    • Loppemarked    • Bildearkiv    • Facebook    • Kontakt    

 

 

   Om..
    - Munkerud 50 år
           

Snarveier:
 

 

 

 
Munkerud 50 år
 
 
Fra Munkerud Skoles jubileumsbok i forbindelse med skolens 50 års jubileum 2009. Enhver skole med respekt for seg selv har et eget musikkorps. Dette er en viktig del av skolens identitet, særlig på 17. mai og ved andre festlige anledninger, men bidrar også til beste for skolens miljø og til opplæring i noter og musikk for skolens elever.

Så har da også Munkerud Skole hatt sitt eget korps helt fra starten av. Allerede høsten 1959 tok fem av skolens foreldre sammen med en representant fra skolen initiativ til dannelsen av korpset. Man søkte om midler til oppstarten fra Oslo Kommune ved Skolerådmannen, og 1. januar 1960 ble korpset stiftet. Korpset hadde 43 medlemmer fra starten av. I den første tiden måtte musikantene kjøpe sine instrumenter selv.

Korpset har drevet godt gjennom mange år. Året før runding av 30-årsjubileet i 1990 hadde man hele 90 medlemmer! Frem til det tidspunktet hadde over 400 elever ved skolen fått musikkopplæring gjennom korpset.

Korpsbevegelsen slet i motvind på begynnelsen av 90-tallet, så også korpsene på nordstrandsplatået. Munkerud opplevde at rekrutteringen sviktet. Samtidig var medlemstallet i nabokorpset på Nordstrand skole kritisk lavt, og korpset var på grensen til nedleggelse. Det ble derfor tatt initiativ til å slå Munkerud Skoles Musikkorps sammen med Nordstrand Skoles Musikkorps til Nordstrandskolenes Musikkorps, en heldig løsning som vi mener har vært til gavn for begge skolene. Samarbeidet startet høsten 1990, og den formelle sammenslåingen kom i april 1993. En periode frem til 1997 kjørte man med blandede uniformer av Nordstrands svarte med gulltresser og Munkeruds røde og sennepsgule. I 1997 forsvant imidlertid Munkeruds kjente og kjære uniformer med røde jakker og sennepsgule bukser / skjørt helt ut til fordel for uniformen vi har i dag – røde jakker og marineblå bukser.

Nordstrand Skoles Musikkorps skriver sin historie tilbake til stiftelsen i 1928. Nordstrandskolenes Musikkorps har således nettopp rundet sitt 80-års jubileum. Som en kuriositet kan nevnes at første jente kom inn i Nordstrand Skoles Guttemusikkorps i 1961, året etter at Munkerud Skoles Musikkorps ble stiftet. I det sistnevnte har jentene vært med fra starten.

Korpset i dag
NSMK er i dag 78 musikanter fordelt på to aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Vi lever tett på skolene med all vår aktivitet, først og fremst som rekrutteringsbase, men også med samspill og individuell instruksjon i skolenes lokaler og til dels i SFO-tiden. Da vi som nevnt er et korps for begge skolene, alternerer vi annet hvert år mellom å være på Nordstrand og Munkerud skole, og vi spiller og marsjerer for begge. Korps er nå som før en alders- og kjønnsblandet aktivitet ”uten reservebenk.” Det legges vekt på det sosiale ved siden av det musikkfaglige, og vi arrangerer turer og seminarer for medlemmene og de av foreldrene som har lyst til å være med. Våre dirigenter og instruktører holder gjennomgående et høyt faglig nivå. Vi ønsker å holde medlemskontingent på et inkluderende nivå, og korpsets økonomi bæres således av loppemarkedene vår og høst. I disse miljøtider er dette en genial ”vinn – vinn” situasjon. Beboere i nærområdet får ryddet i kjeller og loft, korpset får penger til drift, en masse brukbare ting blir gjenbrukt, og resten går til varmegjenvinning eller el-retur. Og alt gjort fra fredag til søndag ettermiddag. Myten om at korps er masse arbeid for foreldrene burde etter dette være avlivet!

Korps er masse gøy og glede for musikantene! Jeg nevnte at allerede i 1990 hadde over 400 skoleelever lært seg noter og å spille et instrument gjennom Munkerud Skoles Musikkorps alene. I dag, 19 år etter, kan nok ytterligere minst et par hundre legges på dette tallet. Korps gir også sosialt nettverk. En av våre mangeårige instruktører sa engang at han ikke visste om
én korpsmusikant det hadde ”gått galt med”.

Så kjære Munkerud Skole, vi takker for lykkelig samliv i 50 år og håper å være sterkt tilstede nå i jubileumsåret så vel som ved neste jubileum om 25 år!

 

 

• Nordstrandskolenes Musikkorps • NSMK •